VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC CỤ TRƯƠNG THỊ QUÝT

Hội người Việt Nam Cottbus và vùng lân cận vô cùng thương tiếc cụ Trương Thị Quýt, mẹ chồng chị Nguyễn Thị Tình. Do tuổi cao sức yếu Cụ đã từ trần vào ngày 29 tháng 11 năm 2019 tức ngày 04 tháng 11 âm lịch năm Kỷ hợi theo …