bá đạo

151061_125869597477988_996371_n
– Dại gái là. .
– Một môn phái. . –
Mà thằng nào không gia nhập một cách hăng hái thì… … .
– Chưa chắc thằng ấy là thằng đứng đái.
:v :v :v
dohai70