Bài thơ : Tháng chín

nhovenhau

Không phải lỗi tại Tháng Chín đâu anh…
Chỉ là những chông chênh ngang qua rồi buộc chúng mình vào đó
Tháng Chín không hát bài tình ca dang dở
Đừng kể chuyện mình bằng những lời hát dở dang.

Hạ úa, Thu sang – ai lỡ nhịp cung đàn
Ai nghe khúc ca xưa chợt thấy lòng dậy sóng
Tháng Chín ơi! Giữ ta đi, cho tim không thêm một lần rung động
Để không phải cuốn vào những mải miết nhớ quên.

Là những ngày xa đong nỗi nhớ đầy thêm
Úp mặt vào những chênh vênh, ta biết mình muốn trao đi yêu thương nhiều như thế
Nhưng sao tâm trí cứ vẩn vơ nghĩ suy về những điều không thể
Muốn được yêu thương, nhưng lại sợ hãi trước thương yêu.

Tháng Chín về ngang con Phố liêu xiêu
Chở nhớ vào quên, chở mưa vào lòng nắng…