BUỒN CÒN GHÉ VỀ ĐÂY

Đến bao giờ lòng lại sẽ bình yên ?!!
Hay vĩnh viễn không còn ngày tháng đó ?
Vòm trời rộng, kiếp người hoài bé nhỏ
… Có nghĩa chi mà cứ mãi trở trăn ?

Hãy cứ thả mình trôi theo tháng năm
Đừng vò xé tâm can, đừng tội tình ý nghĩ !
Mặc kệ yêu thương, đừng buồn vị kỷ
Rồi cuộc đời – như thường lệ – sẽ qua !

Cớ chi mà em cứ xót xa ?!!
Mọi chuyện có khác đi chỉ vì giọt lệ nhòa ?
Em có chắc mình sẽ thừa mạnh mẽ ?
Quên nhẹ nhàng bao nỗi thiết tha ?

Đừng đổ thừa tại mưa gió chiều nay
Xới xáo niềm riêng gieo buốt lạnh giữa ngày
Tại kẻ đa đoan, mơ một điều không tưởng
Nên nỗi buồn còn thỉnh thoảng ghé về đây…
Từ Nguyễn
dohai70