Chùm Thơ Cười

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Thấy anh đứng cạnh bên chuồng khỉ
Nhìn anh giống khỉ thế là yêu

**********
Đứng trên đỉnh núi ta thề
Không làm giám đốc không về Việt Nam

**********
Đêm qua mơ được về nhà
Được hôn cô bé hóa ra hun nhầm
Hôm sau cả bọn cười ầm
Hôm qua thằng ấy hôn nhầm phải tao

**********
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cắt…..vứt xuống sông
Một đàn cá diếc bâu vào rỉa
Em đứng trên bờ có tiếc không

**********
Đất lành chim đậu
Đất không lành đất nhậu chim luôn

**********
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời vô bếp cầm cung bắn gà