có ai còn nhớ…

Loại hàng hóa đắt giá này đã „cứu sống“ nhiều gia đình trong 1 thời gian dài đấy bạn ạ. Tên trọn vẹn của thứ của nả đáng giá này là gì bạn biết không? Nó là „Bàn là Liên Xô“. Hãy hỏi bố mẹ, ông bà bạn sẽ hiểu thêm về quá khứ! Album „Đồ cũ, nhà xưa“
Loại hàng hóa đắt giá này đã "cứu sống" nhiều gia đình trong 1 thời gian dài đấy bạn ạ. Tên trọn vẹn của thứ của nả đáng giá này là gì bạn biết không? Nó là "Bàn là Liên Xô". Hãy hỏi bố mẹ, ông bà bạn sẽ hiểu thêm về quá khứ!

Album "Đồ cũ, nhà xưa"