Danh sách Bà con cộng đồng Việt nam tại Cottbus và vùng phụ cận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả nặng nề của đợt bão lụt vừa qua

lut1

Cottbus, 27.10.2013          Cập nhật liên tục

STT Tên gia đình Địa chỉ Số tiền
1 Hoan & Hảo Spremberg 50,00 €
 2 Long & Hằng Cottbus 50,00 €
 3 Ninh & Yến Cottbus 50,00 €
4 Nguyễn Thị Kim Xuyến Cottbus 50,00 €
 5 Chung Pohl Cottbus   5,00 €
 6 Hùng & Hòa Lübbenau 50,00 €
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20