DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO TẾT TRUNG THU 2017

 

BCH hội người Việt Nam tại Cottbus và các vùng phụ cận xin trân trọng cảm ơn các tập thể và cá nhân đã tham gia và đóng góp cho tết trung thu 2017. Dưới đây là danh sách cụ thể:

Danh sách ủng hộ trung thu 2017

1 Gia đình Hùng Hòa 20,00 €
2 Gia đình Thành Cường         50,00 €
3 Gia đình Đồng Thanh Hạnh       50,00 €
4 Gia đình Thi Dietmar       50,00 €
5 Gia đình Bẩy Thủy       100,00 €
6 Gia đình Long Hằng       30,00 €
7 Chị Niễu         10,00 €
8 Gia đình Khánh Ngọ         30,00 €
9 Gia đình Hồng Phương         50,00 €
10 Gia đình Dung Tùng         50,00 €
11 Anh Yên         30,00 €
12 Gia đình Thành Lan Anh         20,00 €
13 Chị Hường (con chị Thi)         50,00 €
14 Gia đình Tuyên Nga         40,00 €
15 Gia đình Hoan Hảo         50,00 €
16 Chị Nguyễn Thị Thu Nga         20,00 €
17 Gia đình Thanh Hòa         30,00 €
18 Gia đình Quang Lý         30,00 €
19 Hội Tân Trào         100,00 €
20 Chị Hương         20,00 €
21 Chị Thi Sơn         20,00 €
22 Gia đình Trung Huyền       50,00 €
23 Gia đình Chiến Ngân         200,00 €
24 Gia đình Tuấn Nhàn         50,00 €
25 Gia đình Hiệp Hiền         50,00 €
26 Gia đình Quân Hương         50,00 €
27 Gia đình Thái Bích         20,00 €
28 Gia đình Thắng Lam         20,00 €
29 Gia đình Toàn Hà         50,00 €
30 Dr. Wok Marktkauf         100,00 €
31 Gia đình Hương Toản         50,00 €
32 Andreas ( bạn chị Hải)         10,00 €
33 Anh Trung         20,00 €
34 Gia đình Tùng Mơ         50,00 €

Danh sách ủng hộ bằng vật chất

1 Gia đình Hùng Oanh Xôi
2 Gia đình Nga Dung Nem chua + Xôi
3 Gia đình Quế Hương Bánh tẻ
4 Gia Huyền Tân (Kamenz) Chả quế
5 Gia đình Trường Thảo Chả quế + giò
6 Gia đình Tuyết Hải Spagetti
7 Gia đình Hải Benno Nem chua
8 Gia đình Yên Ngọ Nem rán
9 Gia đình Ninh Yến Bánh cuốn
10 Gia đình Thắng Lam Hoa
11 Gia đình Nga Tiện Nem rán
12 Gia đình Linh Tự Cánh gà rán
13 Anh Tuấn Bánh nướng, bánh dẻo

VDQ