DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐÃ ĐÓNG HỘI PHÍ 2016

DSC_8883_compressed

Dưới đây là danh sách hội viên đã đóng hội phí năm 2016, phần nào chưa đầy đủ, chưa chính xác làm ơn báo lại với ông Lê Đức Long điện thoại: 01626760578 xin trân trọng cám ơn.

T/M BCH Hội
Phó chủ tịch-Tài chính
Lê Đức Long

STT TÊN HỘI VIÊN  SỐ TIỀN NGÀY NỘP NGƯỜI THU
1 Trần Thị Ngọc Ánh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
2 Hùng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
3 Lê Văn Ất 25,00 € 23.01.2016 Khoa
4 Nguyễn Thị La 25,00 € 23.01.2016 Khoa
5 Nguyễn Hữu Bảy 25,00 € 23.01.2016 Khoa
6 Nguyên Thị Thủy 25,00 € 23.01.2016 Khoa
7 Đinh Ngọc Chiến 25,00 € 23.01.2016 Khoa
8 Trần Thị Hạnh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
9 Võ Hữu Chiến 25,00 € 23.01.2016 Khoa
10 Trương Thị Ngân 25,00 € 23.01.2016 Khoa
11 Đỗ Xuân Chiều 25,00 € 23.01.2016 Khoa
12 Nguyễn Thị Hồng Hoa 25,00 € 23.01.2016 Khoa
13 Chung Pohl 50,00 € 23.12.2015 KT
14 Nguyễn Chính Đại 25,00 € 23.01.2016 Khoa
15 Nguyễn Thị Đàn 25,00 € 23.01.2016 Khoa
16 Nguyễn Văn Dũng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
17 Phạm Mỹ Ninh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
18 Đồng Thanh Hà 25,00 € 23.01.2016 Khoa
19 Hà Hoàng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
20 Trần Thị Thanh Hằng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
21 Đỗ Thanh Hải 25,00 € 23.01.2016 Khoa
22 Nguyễn Thị Tuyết 25,00 € 23.01.2016 Khoa
23 Nguyễn Thị Hải 25,00 € 23.01.2016 Khoa
24 Schneider Benno 25,00 € 23.01.2016 Khoa
25 Đồng Thanh Hạnh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
26 Nguyễn Thị Hòa 25,00 € 23.01.2016 Khoa
27 Đồng Thanh Hiệp 25,00 € 23.01.2016 Khoa
28 Ngô Thị Hiền 25,00 € 23.01.2016 Khoa
29 Nguyễn Văn Hiếu 25,00 € 23.01.2016 Khoa
30 Phạm Thị Liên 25,00 € 23.01.2016 Khoa
31 Lưu Thị Bích Hoà 25,00 € 23.01.2016 Khoa
32 Phạm Hoan 25,00 € 23.01.2016 Khoa
33 Phạm Thảo 25,00 € 23.01.2016 Khoa
34 Trần Công Hoàn 25,00 € 23.01.2016 Khoa
35 Đào Minh Phương 25,00 € 23.01.2016 Khoa
36 Đồng Thanh Hồng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
37 Nguyễn Mậu Hùng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
38 Nguyễn Thị Hoà 25,00 € 23.01.2016 Khoa
39 Nguyễn Thế Hùng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
40 Phạm Thị Kiều Oanh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
41 Nguyễn Văn Hùng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
42 Huế 25,00 € 23.01.2016 Khoa
43 Nguyễn Văn Hưng  (+ Hội phí 2015) 50,00 € 23.01.2016 Khoa
44 Nguyễn Thị Thi (+ Hội phí 2015) 50,00 € 23.01.2016 Khoa
45 Trần Xuân Hùng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
46 Trần Thị Lanh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
47 Bùi Thị Hồng Hương 25,00 € 23.01.2016 Khoa
48 Ngô Thị Hương 25,00 € 23.01.2016 Khoa
49 Phạm Thị Thanh Hương 25,00 € 23.01.2016 Khoa
50 Nguyễn Đăng Khoa 25,00 € 23.01.2016 Khoa
51 Nguyễn Thị Lan Anh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
52 Lê Đức Long 25,00 € 03.02.2016 Khoa
53 Thái Thị Hằng 25,00 € 03.02.2016 Khoa
54 Marcos Haase 25,00 € 23.01.2016 Khoa
55 Nguyễn Đức Minh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
56 Lê Hoài Thu 25,00 € 23.01.2016 Khoa
57 Trần Hướng Nam 25,00 € 23.01.2016 Khoa
58 Hoàng Thị Hiền 25,00 € 23.01.2016 Khoa
59 Nguyễn Thị Hồng Nga 25,00 € 23.01.2016 Khoa
60 Tuyên 25,00 € 23.01.2016 Khoa
61 Nguyễn Thị Thu Nga 25,00 € 23.01.2016 Khoa
62 Phạm Hoàng Nga 25,00 € 23.01.2016 Khoa
63 Nguyễn Thị Phương Dung 25,00 € 23.01.2016 Khoa
64 Đoàn Ngọ 25,00 € 23.01.2016 Khoa
65 Nguyễn Kim Khánh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
66 Jank Minh Ngọc 25,00 € 23.01.2016 Khoa
67 Hanns Jürgen 25,00 € 23.01.2016 Khoa
68  Nguyễn Khang Ninh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
69 Nguyễn Thị Yến 25,00 € 23.01.2016 Khoa
70 Bùi Hữu Phước 25,00 € 23.01.2016 Khoa
71 Hoàng Thị Phương Thảo 25,00 € 23.01.2016 Khoa
72 Nguyễn Quốc Quân 25,00 € 23.01.2016 Khoa
73 Nguyễn Thị Hương 25,00 € 23.01.2016 Khoa
74 Đỗ Hải Quang 25,00 € 23.01.2016 Khoa
75 Nguyễn Thị Lý 25,00 € 23.01.2016 Khoa
76 Vũ Đại Quế 25,00 € 23.01.2016 Khoa
77 Đặng Thị Hương 25,00 € 23.01.2016 Khoa
78 Đặng Thế Quyền 25,00 € 23.01.2016 Khoa
79 Nguyễn Thị Hồng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
80 Suzie Bischof 50,00 € 23.01.2016 Khoa
81 Bùi Văn Tân 25,00 € 23.01.2016 Khoa
82 Nguyễn Thị uyền 25,00 € 23.01.2016 Khoa
83 Nguyễn Đức Thắng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
84 Nguyễn Thị Nam 25,00 € 23.01.2016 Khoa
85 Nguyễn Ngọc Thắng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
86 Nguyễn Thị Minh Tâm 25,00 € 23.01.2016 Khoa
87 Trần Quang Thắng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
88 Nguyễn Lan Hương 25,00 € 23.01.2016 Khoa
89 Nguyễn Ngọc Thanh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
90 Nguyễn Quỳnh Anh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
91 Nguyễn Thị Thành 25,00 € 23.01.2016 Khoa
92 Nguyễn Việt Thành 25,00 € 23.01.2016 Khoa
93 Nguyễn Thị Lan Anh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
94 Đỗ Thị Thi 25,00 € 23.01.2016 Khoa
95 Dietmar Bubner 25,00 € 23.01.2016 Khoa
96 Trương Thị Thi 25,00 € 23.01.2016 Khoa
97 Nguyễn Thị Thu Hằng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
98 Phạm Mạnh Thọ 25,00 € 23.01.2016 Khoa
99 Nguyễn Đức Thuận 25,00 € 23.01.2016 Khoa
100 Nguyễn Thị Vy Thoan 25,00 € 23.01.2016 Khoa
101 Chu Văn Tiện 25,00 € 23.01.2016 Khoa
102 Phạm Thị Nga 25,00 € 23.01.2016 Khoa
103 Nguyễn Đức Toàn 25,00 € 23.01.2016 Khoa
104 Tạ Hải Hà 25,00 € 23.01.2016 Khoa
105 Nguyễn Quốc Toản 25,00 € 23.01.2016 Khoa
106 Nguyễn Lan Hương 25,00 € 23.01.2016 Khoa
107 Trần Văn Toàn 25,00 € 23.01.2016 Khoa
108 Hà Thị Hương 25,00 € 23.01.2016 Khoa
109 Nguyễn Thiện Trung 25,00 € 23.01.2016 Khoa
110 Nguyễn Thị Vi Huyền 25,00 € 23.01.2016 Khoa
111 Nguyễn Xuân Trường 25,00 € 23.01.2016 Khoa
112 Trần Thị Thu Thảo 25,00 € 23.01.2016 Khoa
113 Trần Văn Tự 25,00 € 23.01.2016 Khoa
114 Nguyễn Diệu Linh 25,00 € 23.01.2016 Khoa
115 Bùi Quốc Tuấn 25,00 € 23.01.2016 Khoa
116 Nguyễn Thị Nhàn 25,00 € 23.01.2016 Khoa
117 Nguyễn Văn Tuấn 25,00 € 23.01.2016 Khoa
118 Nguyễn Thị Thu 25,00 € 23.01.2016 Khoa
119 Nguyễn Hoàng Tùng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
120 Nguyễn Bạch Tuyết 25,00 € 23.01.2016 Khoa
121 Knauff Kim  Dung 25,00 € 23.01.2016 Khoa
122 Nguyễn Tuấn Tùng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
123  Vũ Như Tùng 25,00 € 23.01.2016 Khoa
124 Nguyễn Thị Mơ 25,00 € 23.01.2016 Khoa
125 Nguyễn Ngọc Tứơc 25,00 € 23.01.2016 Khoa
126 Quản Thị Tần 25,00 € 23.01.2016 Khoa
127 Phạm Anh Tuyên 25,00 € 23.01.2016 Khoa
128 Tô Thị Diệu 25,00 € 23.01.2016 Khoa
129  Nguyễn Thị Tuyết 25,00 € 23.01.2016 Khoa
130 Trần Thị Göhring Tuyết 25,00 € 23.01.2016 Khoa
131 Nguyễn Thị Kim Xuyến 25,00 € 23.01.2016 Khoa
132 Trần Văn Thường 25,00 € 23.01.2016 Hoan
133 Phạm Thị Thu Hương 25,00 € 23.01.2016 Hoan
134
135
136
137
138
139
200