DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỘI NGÀY 21.05.2016

BCH xin thông báo danh sách quyên góp ủng hộ hội nhân kỷ niệm 10 năm thành lập hội Cottbus và các vùng lân cận. Tổng số tiền quyên góp là: 1200 €. Số tiền trên sẽ được chuyển vào quỹ của hội.

1. Gia đình Hùng Hà Jasmin      100,00 €
2. Anh Tuấn         50,00 €
3. Gia đình Ninh Yến         50,00 €
4. Gia đình Quế Hương         50,00 €
5. Gia đình Thi Dietmar         50,00 €
6. Gia đình Bẩy Thủy      100,00 €
7. Gia đình Long Hằng         50,00 €
8. Chị Nguyễn Thị Tình         10,00 €
9. Chị Ánh Bambus Bistro      100,00 €
10. Gia đình Khánh Ngọ         50,00 €
11. Chị Phạm Thị Hương         10,00 €
12. Gia đình Lan Anh Hoàn         20,00 €
13. Gia đình Huyền Lương         20,00 €
14. Gia đình Hùng Lanh         20,00 €
15. Gia đình Trung Huyền         50,00 €
16. Gia đình Minh Thu         20,00 €
17. Chị Nguyễn Thị Thu Nga         30,00 €
18. Đặng Thanh Hạnh Hòa         50,00 €
19. Đồng Trác Ninh         50,00 €
20. Gia đình Thắng Tâm         20,00 €
21. Gia đình Quân Hương         50,00 €
22. Gia đình Quyền Hồng         50,00 €
23. Gia đình Nga Tuyên         20,00 €
24. Gia đình Toàn Hà         50,00 €
25. Gia đình Thắng Lam         50,00 €
26. Gia đình Quang Lý        30,00 €
27. Gia đình Hòa Hùng        50,00 €
28. Công ty vịt Bình an tài trợ phông màn      350,00 €

Thay mặt BCH hội xin trân trọng cảm ơn đến sự đóng góp quý của các hội viên. Chúc các hội viên và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng thành đạt.

PCT: Vũ Đại Quế