Danh sách ủng hộ chiến sỹ biển đảo Quê hương

Kính gửi bà con cộng đồng Việt nam tại Cottbus  và vùng phụ cận,

BCH Hội người Việt nam tại Cottbus và vùng phụ cận xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bà con Cộng đồng tại Cottbus và vùng phụ cận đã quyên góp, ủng hộ chiến sỹ biển đảo quê hương, mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con cộng đồng trong đợt quyên góp này.

Số tiền quyên góp được chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp đến chiến sỹ biển đảo tại Việt nam trong tháng 8 năm 2014

Tính đến ngày 30.07.2014 bà con cộng đồng đã quyên góp được 3.360,00 €

T/M BCH Hội
Phó chủ tịch

Lê Đức Long

Danh sách ủng hộ chiến sỹ biển đảo Quê hương

STT Họ tên Địa chỉ Số tiền Ngày
1 Đỗ Thanh Hải/ Nguyễn Thi Tuyết W. Seebinder Ring 19, Cottbus 100,00 € 03.06.2014
2 Nguyễn Thế Hùng/ Phạm Kiều Oanh Sandower-Haupt Str. 22, Cottbus 100,00 € 03.06.2014
3 Trần Thị Niêu Willi Budich Str. 65,03044 Cottbus 10,00 € 04.06.2014
4 Nguyễn Văn Sơn Willi Budich Str. 65,03044 Cottbus 10,00 €
04.06.2014
5 Võ Trung Hải Bahnhofstr. 15, Tel. 035603/75441 10,00 €

04.06.2014

6 Nguyễn Văn Cần Strasse der Jugen 1,03222 Lübbenau 5,00 € 04.06.2014
7 Nguyễn Duy Kiên Asia-Imbiss 03222 Lübbenau 10,00 €
04.06.2014
8 Lê Kim Hoan China Imbiss, 15907 Lübben 10,00 €
04.06.2014
9 Trần Văn Von ChinaRestaurant Größräschen 20,00 € 04.06.2014
10
Trương Văn Tuyên A- FeuerbachStr.,Größräschen 10,00 €
04.06.2014
 11 Đỗ Thị Minh Thu Asia-Imbiss Senftenberg
5,00 € 04.06.2014
 12 Nguyễn Thị Hằng
Senftenberg
10,00 €
04.06.2014
13 Trần Văn Toàn/Hà Thị Hương
Sandower Haupt Str. 12,03042 Cottbus
50,00 €
05.06.2014

 14 Nguyễn Văn Hiếu/Phạm Thị Liên
Cottbuser Str. 37,03205 Calau
 30,00 € 05.06.2014
 15 Vũ Như Tùng/Nguyễn Thị Mơ
Haupt Str.1.03185 Peitz 30,00 € 05.06.2014
  16 Nguyễn Đăng Khoa/Lan Anh Drebkauer Str. 41, Cottbus
 50,00 € 05.06.2014
 17 Nguyễn Mậu Hùng/Hòa Göthe Str. 4, Lübbenau 50,00 €
05.06.2014
 18 Nguyễn Thu Hà / Hùng Jamin Restaurant Cottbus
50,00 €
 05.06.2014
 19 Phạm Thị Nga Muskauer Str. 20, Cottbus
 20,00 €  05.06.2014
 20 Dr. Work Marktkauf Marktkauf Cottbus  100,00 €  05.06.2014
 21 Phạm Thị Lưu Ulhlandstr. 20 ,Cottbus  10,00 € 05.06.2014
 22 Trần Ngọc Ánh Bambus Bistro in Cottbus  50,00 € 05.06.2014
 23 Lê Đức Long/Hằng Friedrich-Engels Str 59; 03046 Cottbus  50,00 € 05.06.2014
 24 Phạm Tiến Bình Dammzoll Str. 68; 03185 Peitz 5,00 €  05.06.2014
 25 Nguyễn Hồng Triệu Amgehe 11c;03172 Guben 10,00 €
05.06.2014
26 Lê Thị Sửu Tel. 0152/11234911 5,00 €
05.06.2014
 27 Trần Ngọc Báu Stadt Lohsa  10,00 € 05.06.2014
 28 Nguyễn Thị Hưng Stadtpromenade 10, Cottbus 20,00 €
06.06.2014
29 Nguyễn Quang Thắng/Hương Cottbuser Str. 12-16; Forst 50,00 €
06.06.2014
 30 G/Đ Thịnh Hồng Wehrinse Str.36; Forst 20,00 €
06.06.2014
 31 Nguyễn Xuân Bắc Berliner Str., Forst 20,00 €
06.06.2014
32
Kerstin Nguyễn Luyên Sorauer Str. 13, Forst
10,00 €
06.06.2014
33 Göhring Trần Tuyết Koch Str. 8, Cottbus 20,00 €
06.06.2014
34 Deutsche Freund in Forst Forst 10,00 €
06.06.2014
35 Đỗ Hải Quang/Lý Dostojewski Str. 8, Cottbus   50,00 € 06.06.2014
 36 Nguyễn Thị Hải/Benno
Sandower-Haupt Str. 22; 03042 Cottbus 20,00 € 06.06.2014
 37 Hoàng Thị Lan Bahnhofstr. 25, Cottbus 30,00 €
06.06.2014
 38 Nguyễn Thị Thành Hüfner Str. 64, 03042 Cottbus 10,00 €
06.06.2014
39 Dammüller Christina Finsterwalder Str. 48, Cottbus 10,00 €
06.06.2014
 40 Nguyễn Đức Cảnh/Tuyết Petresilien Str. 2a, Cottbus 20,00 €
06.06.2014
41 Lê Nguyên Hạnh Jahn Str. 33; Welzow 20,00 €
06.06.2014
 42 Nguyễn Văn Hiệp Finsterwalder Str. 48, Cottbus 20,00 € 06.06.2014
 43 Nguyễn Khang Ninh/Yến Berliner Str. 41,03046 Cottbus 50,00 €
07.06.2014
44 Phạm Hoàng Nga/Dung Sanzeberg Str. 14,              03042 Cottbus 50,00 €
07.06.2014
45 Vũ Đại Quế/Hương Welzower Str. 15,           03048 Cottbus 50,00 €
07.06.2014

 46 Nguyễn Thị Sinh Rosa Luxamburg Str., Weisswasser 10,00 €
07.06.2014
 47 Đoàn Ngọ Alexanderstr. 1 Weißwassereisswasser 20,00 €
07.06.2014
 48 Nguyễn Kim Khánh Amalie Marby Str. 9, Cottbus 10,00 €
07.06.2014
 49 Nguyễn Quốc Trường Bautzener Str. 63, Weißwasser 20,00 €
07.06.2014
 50 Lê Khắc Hùng Bautzener Str. 67, Weißwasser 20,00 €
07.06.2014
 51 Nguyễn Quốc Quân Berliner Str. 108, Weißwasser 20,00 €
 07.06.2014
 52 Lê Văn Ất Rosa Luxamburg Str. 22, Weißwasser 10,00 €
07.06.2014
 53 Trần Xuân Hùng/Lanh Berliner Str. 15,Forst
50,00 €
 07.06.2014
 54 Vũ Thị Thảo/Tùng Straße der Jugend 43, Cottbus 10,00 €
08.06.2014
 55 Nguyễn Đức Thắng/Lam Bán Hoa tại Cottbus 50,00 €
08.06.2014
 56 Chị Dung
Frankfurt Oder
20,00 € 08.06.2014
 57 Trần Kim Hoa/Hoàn
Hermann Hammer Schmidt Str., Cottbus 40,00 €
08.06.2014
 58 Trần Văn Thường Spremberg 100,00 € 09.06.2014
59
Nguyễn Thị Hương Spremberg 10,00 € 09.06.2014
60 Văn phòng tư vấn thuế & Luật       Zemmler/ Phạm Lange Str. 12,  Spremberg 500,00 € 09.06.2014
61 Phạm Hạnh/ Trần Như Spremberg 50,00 € 09.06.2014
 62 Nguyễn Trung/ Nguyễn Huyền Scodaer Str. 34; Hoyerswerda 30,00 € 09.06.2014
 63 Vũ Trần Thị Mai Hannover 20,00 € 09.06.2014
 64 Phạm Thọ/ Nguyễn Hằng Spremberg 50,00 € 09.06.2014
 65 Nguyễn Toàn/ Tạ Hà Cottbus 30,00 € 09.06.2014
 66 Phạm Xuân Thủy/Tuyết Cottbus 50,00 € 10.06.2014
 67 Lê Kim Vinh/Hoàng Zuschka 13,03044 Cottbus 20,00 € 10.06.2014
 68 Dương Thị Kha(Khải) Cottbus 50,00 € 10.06.2014
 69 Nguyễn Chính Đại Cottbus 20,00 € 04.06.2014
 70 Bùi Quốc Tuấn/Nhàn Cottbus 20,00 € 04.06.2014
 71 Đỗ Mạnh Thái/Bích Willi Budich Str. 65, 03044 Cottbus 30,00 € 12.06.2014
 72 Trần Văn Tự/Linh Friedrich-Ebert Str 17;       03044 Cottbus 100,00 15.06.2014
 73 Nguyễn Ngọc Tước/Tần Petersilien str. 2;               03044 Cottbus 50,00 15.06.2014
 74 Nguyễn Quốc Toản/Hương Friedrich-Ebert Str 40;       03044 Cottbus 50,00 € 16.06.2014
 75 Bùi Thị Hồng Hương W. Seebinder Ring 19, Cottbus 20,00 € 16.06.2014
 76 Nguyễn Ngọc Thanh/Quỳnh W. Seebinder Ring 12, Cottbus 20,00 € 20.06.2014
 77 Nguyễn Thị Thương/Ninh Waschauer Str.28; Cottbus 30,00 € 21.06.2014
 78 Nguyễn Thị Thi/Dietmar Helener Weigel Str. 30; 03050 Cottbus 25,00 € 21.06.2014
 79 Nguyễn Thị Hằng/Dietmar Cottbus 25,00 € 21.06.2014
 80 Chu Văn Tiện/Nga Hauptstr. 18; 03185 Peitz 100,00 € 22.06.2014
 81 Nguyễn Văn Hưng/Thi Muskauer Str. 2a; 03159 Döbeln 100,00 € 24.06.2014
 82 Chung Pohl Georg Schlesinger Str. 6 ;03042 Cottbus 50,00 € 26.06.2014
 83 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Welzower Str. 29; 03048 Cottbus  10,00 € 26.06.2014
 84 G/Đ Thuý Hằng Spremberg (Công ty Tự Linh) 50,00 € 30.06.2014
 85 Nguyễn Việt Thành/Lan Anh Greuzgasse 2; 03044 Cottbus 20,00 € 30.06.2014
 86 Nguyễn Tuấn Anh Berlin ( Công ty Tự Linh ) 30,00 € 30.06.2014
 87 Lê Anh Tuấn BTU Cottbus ( Công ty Tự Linh) 50,00 € 30.06.2014
 88 Đoàn Trần Paul Willi Budich Str. 35;          03044  Cottbus 50,00 € 30.06.2014
 89 Phạm Thị Thanh Hương Spremberger Str. 44; 03046 Cottbus 20,00 € 30.07.2014
90