Danh sách ủng hộ Têt trung thu 2019

Tết trung thu 2019 dành cho các cháu thiếu nhi và nhi đồng Việt tại Cottbus và các vùng phụ cận đã thành công tốt đẹp. BCH hội xin trân trọng cảm ơn sự tham gia đông đủ, nhiệt tình cũng như sự đóng góp về vật chất của bà con cộng đồng cho các cháu. Dưới đây là danh sách cụ thể:

Danh sách ủng hộ tiền

 1. Gia đình anh chị Hằng Hà :            50
 2. Gia đình anh chị Chiến Ngân :       400
 3. Gia đình anh chị Tuấn Oanh :        50
 4. Gia đình anh chị Bẩy Thủy :           200
 5. Gia đình anh chị Long Hằng :         30
 6. Gia đình anh chị Hạnh Hòa :           50
 7. Gia đình anh chị Hồng Phương :    50
 8. Gia đình anh chị Dung Nga :           50
 9. Gia đình anh chị Tùng Mơ :             50
 10. Gia đình anh chị Huyền Trung :      60
 11. Gia đình anh Đồng Thanh Hòa :      50
 12. Gia đình anh chị Hòa Thanh :          30
 13. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức :       100
 14. Gia đình anh chị Quế Hương :         50
 15. Gia đình anh chị Hòa Sự :                20
 16. Gia đình anh chị Hải Benno :           20
 17. Gia đình anh chị Thắng Nam :         50
 18. Gia đình Dr. Work :                          100
 19. Gia đình anh chị Lanh Hùng :          50
 20. Gia đình anh chị Tùng Dung :          50
 21. Gia đình anh chị Tuấn Thu :            50
 22. Gia đình anh chị Thuận Thoan :      50
 23. Gia đình anh chị Thi Dietmar :         50
 24. Gia đình anh chị Hương Thắng :      50
 25. Gia đình anh chị Yên Ngọ :              50
 26. Gia đình anh chị Tùng Tuyết :          50
 27. Gia đình anh chị Nga Tiện :             50
 28. Gia đình anhc hị Toàn Hà :             50
 29. Gia đình anh chị Hùng Hòa :           20
 30. Gia đình anh chị Bích Thái :            20
 31. Gia đình anh Đại :                            20
 32. Gia đình anh chị Sơn Liên :             50

Danh sách ủng hộ bằng vật chất

 1. Gia đình anh chị Hùng Oanh :     Gạo + Rượu + Bánh trung thu
 2. Gia đình anh chị Yến Ninh :         Xôi
 3. Gia đình anh Tuấn Châu á :          Bánh trung thu
 4. Gia đình anh chị Hương Toản :     Chè
 5. Gia đình anh chị Hải Tuyết :         Mỳ xào
 6. Gia đình anh chị Trường Thảo :   Giò chả

Tin VĐQ