Đau một chiều Thu

Đau một chiều Thu

Ai cũng bảo mùa Thu mùa lá rụng
Ai cũng nói đừng đụng lá mùa Thu

Ừ, thì thôi Thu cứ qua vội vã
Để ta biết mùa nối mùa hối hả
Ừ, vẫn biết Thu về là trút lá
Nhưng lòng vẫn bâng khuâng đến lạ

Ngày em đi Thu nhuộm vàng lối ngõ
Từ bữa đó mỗi khi trời trở gió
Ta sợ mình vấp phải hạt mưa Thu
Giọt nhớ bung oà vỡ
Dột miền kí ức
Niềm đau ẩm ướt
Vết thương mở mắt
Đau một chiều Thu!

Mùa qua…
Mây về vá lại trời xanh
Nắng về …
hong lại mong manh dại khờ
Ta về khâu lại giấc mơ
Để mùa Thu tới …
thôi đau một chiều.

Thu Hà – Cottbus . 11.10.2017