Điều kiện xin trợ cấp tiền thuê nhà (Wohngeld) và vấn đề tố tụng

http://news.immobilo.de/wp-content/uploads/2013/03/wohngeld-600x300.jpg

Câu hỏi:

Tôi có vợ và 4 con, các cháu đều còn đang đi học. Do thu nhập thấp, gia đình tôi thường xuyên nhận được trợ cấp từ nhà nước (Wohngeld).

Cuối năm 2011, nhà máy nơi tôi làm việc sau 14 năm, thông báo đóng cửa và đền bù. Nay tôi đang làm thử việc ở một nhà máy khác .

Để đảm bảo phương tiện và nhu cầu cho cả gia đình, tôi đã sử dụng hết số tiền đền bù vào việc mua sắm một số vật dụng gia đình và một chiếc ô-tô còn tốt.

Vậy trường hợp của tôi, có nên tiếp tục đặt đơn xin Wohngeld nữa hay ngừng? Nếu ngừng thì trong thời gian bao lâu?

Trả lời:

Theo quy định về luật xin trợ cấp tiền thuê nhà ở (Wohngeldgesetzt – WoGG) thì khi có sự thay đổi về địa chỉ của người đệ đơn, thay đổi về số lượng người trong gia đình, về thu nhập của các thành viên trong gia đình, về tiền thuê nhà, mục đích sử dụng nhà hoặc có thu nhập, đền bù v.v… đều phải có trách nhiệm thông báo cho cơ quan cấp tiền Wohngeld biết (Wohngeldstelle). Mẫu đơn tiếng Đức là Änderungsmitteilung zum Bescheid über Wohngeld.

Trong thông báo thay đổi này, anh điền vào mục “Sonstiges: Erhöhung Vermögen (Abfindung)”. Trong trường hợp của anh, không sớm thì muộn, Wohngeldstelle sẽ bắt anh ra giải trình. Có thể họ sẽ ra quyết định hủy cấp tiền đối với anh và cũng có thể anh sẽ bị tố tụng. Trong quyết định đó, họ cũng sẽ thông báo khi nào anh mới được đệ đơn xin tiền Wohngeld tiếp.

Tốt nhất là anh ra sớm, thành khẩn kê khai với bộ phận Wohngeldstelle, bởi nếu bị phát hiện thì khó tránh khỏi bị tố tụng.

Theo Bùi Quang Huy -TTT