Đội múa Cottbus „ảnh kế tiếp“

 

 

Anh 24
Với dọng ca đầm ấm, ca sĩ Phương Dung đã đưa  Berlin đi vào trong lòng Phú Thọ

Anh 22

Anh 23

 

Anh 27

Anh 28
Đ
oàn không những mang đến những điệu múa, dọng ca mà các cháu mang về nhiều –

Anh 31
B
ằng khen với thành tích xuất sắc trong học tập

Anh 29

Anh 30

Anh 18

Ảnh Quang Chí Berlin
Hoan Pham