GIẤY MỜI

Với sự giúp đỡ của tiểu bang Brandenburg, BCH hội người Việt Nam tại Cottbus và vùng lân cận xin trân trọng kính mời toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tới tham dự buổi nói chuyện về hệ thống y tế ở Đức do ông Dr. Reinhard Melzer diễn giả, được tổ chức vào:

Thời gian :  Từ 14 giờ chủ nhật ngày 29.11.2015
Địa điểm : Elisabeth-Wolf-Str. 40a, 03042 Cottbus (Sandow)

Sự hiện diện đông đủ của bà con chúng ta sẽ làm cho buổi báo cáo được thành công tốt đẹp.
Xin trân thành cám ơn
T/M BCH Hội
Chủ tịch

Phạm Hoan