GIẤY MỜI THAM DỰ NGÀY VĂN HÓA DÂN TỘC DREBKAU 28.06.2014

NHV
Kính thưa toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại Cottbus và vùng lân cận.

Ngày lễ hội văn hóa dân tộc do Landkreis Spree- Neiße chủ trì  với sự tham gia đông đảo của rất nhiều dân tộc trong Châu Âu sẽ được tổ chức vào:

Thời gian:
10 giờ 15 phút thứ bảy ngày 28.06.2014


Địa điểm:

Sozial-kulturellen Integrationsprojekt
Ortsteil Steinitz
Steinitzer Dorfstraße 1
03116 Drebkau

Chương trình:

  • 10:00 Uhr                Ankunft der Folkloristen
  • 10:15 Uhr                Begrüßung durch den Landrat Spree-Neiße Herr Altekrüger
  • 10:20 Uhr                Musikschule Fröhlich
  • 10:35 Uhr                Kindergarten
  • 10:55 Uhr                Fun fit „Tanzmäuse“
  • 11:15 – 11:45 Uhr   Verein der Vietnamesen in CB und Umland e.V
  • 11:45 – 12:30 Uhr   Disco mit DJ Rehn

Vậy xin kính mời bà con Cottbus và vùng lân cận cùng tham gia để cho ngày lễ hội dân tộc thành công tốt đẹp.

Xin gửi tới bà con Cottbus và vùng lân cận
Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng
T/M BCH Hội
Chủ tịch

Phạm Hoan