Hè về

Mùa Hạ của em đã đến rồi
Hoa cười cây lá cỏ xanh tươi
Người ơi hãy ngước nhìn đây đó
Khắp cả trần gian hạnh phúc cười ♥
Thơ: Nguyên Đỗ Ảnh: Lâm Thanh
Mùa Hạ của em đã đến rồi
Hoa cười cây lá cỏ xanh tươi
Người ơi hãy ngước nhìn đây đó
Khắp cả trần gian hạnh phúc cười <3

Thơ: Nguyên Đỗ
Ảnh: Lâm Thanh

Bài viết tương tự: