Hình ảnh ngày phụ nữ 08.03.2014 Cottbus

 

Frauentag 062

IMG_4349

IMG_4354

IMG_4357

IMG_4360

IMG_4361

IMG_4363 IMG_4369

IMG_4376

IMG_4410

IMG_4375

IMG_4380

IMG_4381

IMG_4386

IMG_4387

IMG_4388

IMG_4389

IMG_4392

IMG_4399

IMG_4408

IMG_4461

 

Hình ảnh: Susi Thao My