Hình ảnh ngày phụ nữ 8/3

Vào ngày 07/03/2015 hội người Việt Nam Cottbus và vùng lân cận đã tổ chức lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

IMG_8522

IMG_8519

IMG_8521

IMG_8530

IMG_8531

IMG_8537

IMG_8539

IMG_8555

IMG_8550

 

IMG_8560

 

IMG_8564

IMG_8574

IMG_8579

IMG_8594

IMG_8602

IMG_8604

IMG_8606

IMG_8613

IMG_8612

IMG_8614

IMG_8618

IMG_8619

IMG_8623

IMG_8628

IMG_8634

IMG_8631

IMG_8641

IMG_8646

IMG_8652

IMG_8653

IMG_8661

IMG_8665

IMG_8668

IMG_8669

IMG_8676

IMG_8678

IMG_8681

IMG_8688

IMG_8689

IMG_8690

IMG_8692

IMG_8693

IMG_8696

IMG_8706

IMG_8708

IMG_8513

Hình ảnh: Susi Thao My