Hình ảnh Đêm hội Trung thu 2013

IMG_1494IMG_1554Múa lân tai Stadthalle Cottbus

  IMG_1653  IMG_1668

IMG_1597   IMG_1612

IMG_1613   IMG_1614

IMG_1616   IMG_1625

IMG_1637   IMG_1638

IMG_1641   IMG_1645

IMG_1663   IMG_1686

IMG_1700   IMG_1706

IMG_1731   IMG_1737

                           IMG_1718   IMG_1738

IMG_1737   IMG_1756

IMG_1768   IMG_1769

IMG_1758    IMG_1784   IMG_1762

IMG_1790   IMG_1792

IMG_1794   IMG_1804  IMG_1853

IMG_1837   IMG_1828

IMG_1824    IMG_1821   IMG_1822

Hình ảnh: Susi Thao My