KẾT QUẢ CUỘC HỌP BCH HỘI NGÀY 19. 04. 2013

IMG_0411 (Small)

Đội ngũ BCH mới nhiệm kỳ III 2013 -2016, hình ảnh chụp vào ngày diễn ra đại hội (14.04.2013)
(từ trái sang phải: Ông Thanh, ông Long, ông Ngọ, ông Ninh, bà Tuyết, ông Hoan, bà Nga, ông Khoa)

Ngày 19.04.2013 BCH hội khóa III kỳ họp thứ nhất đã thống nhất và đi đến một số quyết định như sau:

 • Phân bổ công việc của từng thành viên trong BCH:
 1. Ông Phạm Hoan  Chủ tịch phụ trách  chung
 2. Ông Lê Đức Long Phó chủ tịch phụ trách tài chính
 3. Ông Nguyễn Đăng Khoa Phó chủ tịch thường trực kiêm Khuyến học
 4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trưởng ban Kinh tế, hậu cần
 5. Ông Đoàn Ngọ Trưởng ban đối ngoại
 6. Ông Nguyễn Khang Ninh Trưởng ban nội chính
 7. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến Trưởng ban phụ nữ và gia đình
 8. Bà Phạm Thị Nga Trưởng ban văn nghệ
 9. Ông Nguyễn Ngọc Thanh Trưởng ban thông xã, TBT và Thanh niên
 • BCH đã thống nhất quyền hạn và trách nghiệm của từng thành viên trong BCH.
 • BCH cùng thống nhất củng cố, cải tạo, tạo điều kiện nhiều hơn cho lớp học tiếng Việt.
 • BCH đi đến thống nhất về việc chi tiêu cho đối ngoại và đối nội ( Lễ trưởng thành, Khai giảng, hỏi thăm ốm đau, đám hiếu, đám hỷ…)
 • BCH đi đến quyết định sau mỗi lần tổ chức các sự kiện, trong vòng 4 tuần phải quyết toán tài chính và thông báo trên mạng về các nhà hảo tâm ( về tiền bạc, vật chất cũng như công sức)
 • BCH quyết định đề nghị ông Lê Đức Long Phó chủ tịch phụ trách Stadtfest ngày 23.06.2013 mọi công việc ông Long sẽ bố trí, phân công cho từng người.
 • BCH cũng đề nghị một số các anh, chị tham gia vào ban hậu cần và ban văn nghệ. Việc này BCH hội sẽ đánh công văn, giấy mời về sau.
 • BCH đã thống nhất địa chỉ  liên lạc của hôị :
  Địa chỉ: Schweriner Str. 2, 03046 Cottbus
  E-Mail: nguoivietcottbus.de@gmail.com
  Web: nguoivietcottbus.de

Cottbus ngày 19. 04. 2013
T/M BCH HỘI
Chủ tịch

Phạm Hoan