IQ- Đào tạo bổ túc cho các doanh nghiệp của người nhập cư.

csm_Organigramm_2015_f3321e7ac7-43332476

BIUF được thành lập ngày 23.11.1990, lúc đó là Viện đào tạo bổ túc và chuyển đổi ngành nghề.
Ngày nay trọng điểm hoạt động của BIUF bao gồn:

Chương trình BIUF đào tạo nâng cao
– Đào tạo bổ túc cho lực lượng chuyên môn ngành kinh tế xã hội và quản lí xã hội

Tư vấn KORUS
– Tư vấn cho các tổ chức và mạng lưới của các tổ chức
– Tổ chức và hướng dẫn các quá trình có tham gia đóng góp của quần chúng ở các địa phương.
– Hướng dẫn và đánh giá khoa học kết quả các dự án mẫu (giáo dục, lao động, nhập cư)

Đào tạo FOKUS
-Chương trình đào tạo bổ túc và tư vấn cho lực lương lãnh đạo của các xí nghiệp vừa và nhỏ.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

Chương trình bồi dưỡng đào tạo Hội nhập thông qua đào tạo (IQ)
Trong nước Đức có khoảng 16 triệu Người đang sinh sống có nguồn gốc là người nhập cư.Chiếm tỷ lệ gần 20% tổng số toàn Dân.Dự kiến sẽ còn tăng. Có nhiếu yếu tố dẫn tới tính trạng thất nghiệp cao gâp 2 lần so với những người không có nguồn gốc di cư.
Để cho những người có nguồn gốc là người nhập cư có thể hội nhập tốt hơn vào thị trường lao động, Bộ lao động và xã hội liên bang- BMAS- năm 2011 đã liên kết cùng Bộ giáo dục và nghiên cứu liên bang –BMBF- và Tổng cục lao động liên bang- BA- đã khởi xướng chương trình hỗ trợ “ Hội nhập thông qua đào tạo (IQ)“.
Chương trình này đã và đang hoạt động tích cực trên toàn Liên Bang và Tiểu Bang. Với 16 mạng lưới trong khu vực luôn nỗ lực với mọi hình thức và các nghiệp vụ trợ giúp khác áp dụng vào thực nghiệm,cũng như liên kết với các đối tác cùng hoạt động „ trên trang Web “.
Với 5 cơ sở đại diện IQ cùng các chuyên gia đặc biệt trên lĩnh vực phân xử nghề nghiệp với người sở tại,cũng như phát triển văn hóa cộng đồng, chống phân biệt đối xử,phát triển kinh tế hội nhập, tư vấn, đào tạo và các vấn đề về di cư.Các cơ sở đó tiếp nhận tư vấn về mọi mặt, và đồng hành cùng mạng lưới của Tiểu Bang.

Mạng lưới Hội nhập thông qua đào tạo (IQ) Brandenburg
Mạng lưới Hội nhập thông qua đào tạo (IQ) Brandenburg là một trong 16 mạng lưới trong tiểu bang tiến hành thực hiện các trương trình IQ tại địa phương.
Trung tâm điều hành mạng lưới Hội nhập thông qua đào tạo (IQ) Brandenburg trực thuộc Đặc trách hội nhập Bang Brandenburg thuộc Bộ Lao động,xã hội,y tế, Bà mẹ và trẻ em- MASGF. Với 9 dự án từng phần thực hiện các tiêu điểm đặc biệt khác nhau trong mạng lưới IQ Land Brandenburg

MỤC ĐÍCH

Xuất phát từ
Trong những năm gần đây có thể khẳng định rằng tại Bang Brandenburg, số người có nguồn gốc là người nhập cư thành lập doanh nghiệp liên tục tăng lên cũng như các ngành nghề ngày càng phát triển đa dạng.
Kinh nghiệm từ cơ quan tư vấn cho người nhập cư , các dự án trước và các báo cáo từ mạng lưới các doanh nghiệp của người nhập cư cho thấy rằng, các doanh nghiệp của người nhập cư phải đấu tranh với nhiều khó khăn ,kể cả trong giai đoạn thành lập doanh nghiệp lẫn trong thời kì hoạt động kinh doanh.
Những khoảng trống hiện tại về kỹ năng kinh doanh và thiếu sự liên kết với các bên liên quan như các Ban Nghành là nguyên nhân của phần nào không đạt được thành công trong tác nghiệp, và gây khó khăn trong công cuộc hội nhập xã hội.
Với dự án này, nhăm giảm thiểu sự thâm hụt của ngân sách,và tiềm năng của các Doanh Nghiệp có nguồn gốc nhập cư sẽ được thúc đẩy và nâng cao.

Mục tiêu của dự án
Các Doanh nghiệp có nguồn gốc nhập cư đều nhận được các cơ hội với mọi chủ đề trong trương trình đào tạo ,bổ túc kiến thức.
Nhận biết được những điều quan trọng thuộc về nguyên tắc đối với Doanh nghiệp trong công cuộc hội nhập,và khi cần thiết có thể giải đáp thắc mắc từ ai và từ đâu.
Các Đại diện từ chính trị,hành chính,và các ban,nghành là những Người thông hiểu và nhạy cảm trong mọi vấn đề đối với các Doanh Nhâon ó nguồn gốc nhập cư.

HOẠT ĐỘNG

Quá trình thực hiện
Các Mô hình đã được phát triển với nhiều chủ đề thiết thực như : Đánh giá thị truờng, Bảo hiểm tổng thể xã hội chung cho các Doanh Nhân, cũng như kiến thức về Thuế bán hàng, Thuế thu nhập đã được thực hiện từ cơ sở chính và lan rộng tới các vùng lân cận trong Tiểu Bang.
Ngoài ra, tiếp lối các đợt tập huấn với chủ đề „ Quảng Bá“ cũng như „ Nguyên tắc cơ bản về Kế toán „ Sẽ đuợc lập trình và triển khai thử nghiệm.
Đối với những Doanh nghiệp phải đối mặt truớc những thách thức đặc biệt khó khăn , nếu cần thiết –Bạn sẽ nhận đuợc sự trợ giúp từ các Chuyên Gia tư vấn cho các chủ đề tự lựa chọn và miễn phí .
Để cải thiện sự nhận thức,kết hợp với sự định hướng đối với Khách hàng trong giao tiếp đuợc tốt hơn . Các buổi tập huấn đặc biệt về „Ngôn ngữ mời chào“ và „Phương thức Bán hàng“ sẽ đuợc triển khai, thử nghiệm.
Để đạt được tiêu trí là Tự hành nghề mà qua đó vẫn không no đủ,và phần nào nhận sự hỗ trợ để trang trải cuộc sống.Những thông tin đó từ các trung tâm giới thiệu việc làm sẽ được mở rộng và thu thập ,đánh giá để phục vụ cho lợi ich của dự án .
Những Nguời phụ trách các Phòng , Ban và các cơ quan phát triển Kinh tế Địa Phương sẽ nhận đuợc thông tin trải nghiệm trong quá trình thực hiện dự án,và nhận thức,đánh giá về các nhu cầu đặc biệt của các Doanh nghiệp có nguồn gốc nhập cư.
Dự án từng phần này đuợc thực hiện bởi sự hợp tác giữa Hiệp Hội BIUF và Hội SÔNG HỒNG POTSDAM

Địa chỉ liên lạc:
Frau Charlotte Große
Herr Trần xuân Hùng
BIUF e.V.
Gregor-Mendel-Straße 5, 14469 Potsdam
Tel. (0331) 270 01 60
E-Mail: charlotte.grosse@biuf.de http://www.biuf.de/
www.brandenburg.netzwerk-iq.de
www.netzwerk-iq.de