„Lá lành đùm lá rách“

picture-1

Ngày 08.06.2013 tại cửa hàng của  gia đình ông bà Nhung Đại số 4 Hàng đường, Quận hoàn kiếm Hà Nội đã chuyển giúp số tiền  500,00 € tương đương bằng 14 triệu đồng Việt Nam (VND) của Hội Việt Nam tại Cottbus và vùng lân cận cho  anh Lương Huy Hoàng (Thái bình), hiện đang nằm điều trị tại Khoa hàm mặt BV Việt Đức- Hà Nội, tuy số tiền không nhiều nhưng nó thể hiện tấm lòng và tình cảm của bà con cộng đồng Cottbus – vùng lân cận đối với bệnh nhân anh Lương Huy Hoàng. Hội Việt Nam tại Cottbus và vùng lân cận chúc anh mạnh khỏe, mau lành bệnh, sớm trở về với gia đình.

picture-2

picture

Toàn thể BCH.