Này Phố Cũ Sao Cứ Buồn Mãi Thế

Này phố cũ sao cứ buồn mãi thế
anh pho
Này phố cũ sao cứ buồn mãi thế?
Xuân đã về trải nắng hồng xuống phố
Mưa tạnh rồi mây lãng đãng đâu đây
Cây bàng cũ đã thay mầu lá đỏ

Mà phố ạ sao cứ chờ mãi thế?
Ngày nối ngày có trăm người qua lại
Ngàn vạn lần đổ bước dài trên phố
Đã một lần dừng lại bước chân ai?

Thôi phố ạ đừng ngóng suốt đêm dài
Đừng nhặt lại những mùa thu đã cũ
Đừng đếm lá rơi thay thời gian đợi
Đừng phố ạ chiều nay trời trở gió
Lỡ chuyến đò người ấy chẳng qua sông.

Thu  Hà – Cottbus  15.03.2015