Nếu Một Mai Cha Không Về Nữa

Nếu Một Mai Cha Không Về Nữa

Tổ quốc gọi rồi… cha phải đi thôi

Con trai à, việc nhà nhờ con nhé

Vì cha biết… con rất mạnh mẽ…

Sẽ là bờ vai cho mẹ dựa thay cha…

Con trai à, cha phải ra đi

Vì biển Đông còn chưa nguôi sóng dữ

Vì đồng chí, đồng đội đang ngày đêm cố giữ

Không cho kẻ thù, chạm vào đất quê hương…

Con trai à, hãy cố nén đau thương

Nếu một mai cha không trở về nữa

Hãy chăm sóc mẹ… như hai người đàn ông đã hứa

Và hãy lớn thật mau… nối tiếp bước của cha…

Nếu Một Mai Cha Không Về Nữa</p>
<p>Tổ quốc gọi rồi... cha phải đi thôi<br />
Con trai à, việc nhà nhờ con nhé<br />
Vì cha biết... con rất mạnh mẽ<br />
Sẽ là bờ vai cho mẹ dựa thay cha...</p>
<p>Con trai à, cha phải ra đi<br />
Vì biển Đông còn chưa nguôi sóng dữ<br />
Vì đồng chí, đồng đội đang ngày đêm cố giữ<br />
Không cho kẻ thù, chạm vào đất quê hương...</p>
<p>Con trai à, hãy cố nén đau thương<br />
Nếu một mai cha không trở về nữa<br />
Hãy chăm sóc mẹ... như hai người đàn ông đã hứa<br />
Và hãy lớn thật mau... nối tiếp bước của cha...
dohai70