Nhạc bài hát LK Ngày tết quê em

http://nguoivietcottbus.de/baihat.mp3

Để lấy xuống máy –> bấm nút phải chuột –> chọn „Link speichern unter …“ –> chọn nơi muốn lưu và nhấp „OK“

http://nguoivietcottbus.de/baihat.mp3