Những hình ảnh đẹp của nữ PV trẻ Susi, Thảo My trong ngày ĐH lần thứ III

IMG_9968 IMG_0189IMG_9973 IMG_9995IMG_0106 IMG_0036 IMG_0090 IMG_0130 IMG_0165 IMG_0158 IMG_0189 IMG_0402 IMG_0307 IMG_0261 IMG_0182 IMG_0050 IMG_0391 IMG_0016 IMG_0123 IMG_0401IMG_0411 IMG_0257IMG_0234 IMG_0339