RU EM CÙNG NỬA VẦNG TRĂNG

Một nửa vầng trăng nấp cuối trời
Trong chùm mây ửng kết vành nôi
Ru tình ấm áp thơm vào mộng
Vuốt trái thanh tao ngọt với đời
Muốn giữ đêm tàn khôn đứng lại
Mong kìm gió thổi khó ngừng trôi
Cùng em lại gọi bao mùa nữa
Ấm áp nâng niu những nụ cười.

Đặng Quang Long

Bài viết tương tự: