Tết Ất Mùi 2015

Thứ 7, ngày 07.02.2015 Hội người Việt nam tại Cottbus và vùng phụ cận đã tổ chức Tết cho các cháu và bà con cộng đồng. Đêm hội đã thu hút được sự tham gia của đông đảo bà con và các cháu trong cộng đồng, cũng như sự có mặt của các cơ quan, hội đoàn phía Việt nam và Đức, góp cho đêm Hội càng thêm vui và sôi động.

IMG_8134

IMG_8135

IMG_8141

IMG_8148

IMG_8150

IMG_8154

IMG_8164

IMG_8187

IMG_8210

IMG_8228

IMG_8232

IMG_8236

IMG_8242

IMG_8251

IMG_8253

IMG_8263

IMG_8275

IMG_8289

IMG_8290

IMG_8277

IMG_8295

IMG_8296

 

IMG_8313

IMG_8326

IMG_8327

IMG_8328

IMG_8330

IMG_8334

IMG_8339

IMG_8356

IMG_8357

IMG_8361

IMG_8368

IMG_8372

IMG_8373

IMG_8375

IMG_8380

IMG_8390

IMG_8391

IMG_8403

IMG_8405

IMG_8409

IMG_8423

IMG_8430

IMG_8442

IMG_8448

IMG_8467

IMG_8474

IMG_8479

IMG_8483

IMG_8485

IMG_8489

IMG_8492

IMG_8494

IMG_8496

IMG_8266

IMG_8272

 

IMG_1483

Hình ảnh: Susi Thao My