tháng 6 mùa sen nở

“Bao giờ cho được thành đôi Như sen Tịnh Đế một chồi hai bông….”
Tịnh Đế liên là đóa 2 bông nở trên cùng một cuống. Cái tên loài sen này có nhiều giả thiết. Quý hiếm đến mức độ chỉ dành để tiến vua, đây là loài sen đỉnh cao nhất về sự thanh tao, thuần khiết, cũng là tượng trưng cho thứ quý giá và thiêng liêng nhất của con người: Tình yêu. … Tìm và lưu giữ được hình ảnh của Tịnh Đế liên là rất khó khăn, có nhiều người mất hàng năm trời, qua bao mùa hoa, tới nhiều địa phương mới có thể may mắn bắt gặp. Khó khăn như việc “thành đôi”, tìm kiếm loài hoa này có người mất cả đời…
“Bao giờ cho được thành đôi
Như sen Tịnh Đế một chồi hai bông….”

Tịnh Đế liên là đóa 2 bông nở trên cùng một cuống. Cái tên loài sen này có nhiều giả thiết. Quý hiếm đến mức độ chỉ dành để tiến vua, đây là loài sen đỉnh cao nhất về sự thanh tao, thuần khiết, cũng là tượng trưng cho thứ quý giá và thiêng liêng nhất của con người: Tình yêu.

Tìm và lưu giữ được hình ảnh của Tịnh Đế liên là rất khó khăn, có nhiều người mất hàng năm trời, qua bao mùa hoa, tới nhiều địa phương mới có thể may mắn bắt gặp.

Khó khăn như việc “thành đôi”, tìm kiếm loài hoa này có người mất cả đời…

Ảnh: st

Follow @[192286461981:274:Hà Nội Phố] trên Tumblr:
http://hanoiphofanpage.tumblr.com/
dohai70