Thành viên BCH và liên hệ

logo hoiHội người Việt Nam tại Cottbus và vùng lân cận

Địa chỉ: Postfach 10 08 01, 03008 Cottbus, E-mail: nguoivietcottbus.de@gmail.com
http://www.nguoivietcottbus.de

Những thành viên Ban Chấp hành Hội  Việt Nam tại Cottbus và vùng lân cận
khóa IV nhiệm kỳ 2016- 2019.

Pham Hoan 3Ông: Phạm Hoan, Chủ tịch
Tel.: +49 (0) 176/ 63625670, E-Mail: info@pham-partner.de

Nguyen Khoa 6 Ông: Nguyễn Đăng Khoa, Phó chủ tịch- TT- Khuyến học.
Tel.:  +49 (0) 160/ 6906666, E-Mail: khoalancb@yahoo.de

N290314Ông: Nguyễn Khang Ninh, Phó chủ tịch nội chính.
Tel.: +49 (0) 152/ 03540473, E-Mail: ninhyencottbus@yahoo.de

Doan Ngo 6Ông:  Đoàn Ngọ, Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại.
Tel.:  +49 (0) 176/ 80083431,  E-Mail: khanhngo64@aol.com

Nguyen Tuyet 2Bà: Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch KT & hậu cần.
Tel.: +49 (0) 152/ 33869816,  E-Mail: dohai@t-online.de

VuÔng: Vũ Đại Quế, Phó chủ tịch phụ trách tài chính.
Tel.: +49 (0) 176/ 34489725, E-Mail: vudaiquetn@gmail.com

Pham Nga 1Bà: Phạm Thị Nga, Phó chủ tịch phụ trách  văn hóa- văn nghệ.
Tel.: +49 (0) 162/3039671, E-Mail: phuongngapham68@gmail.com

Dung Bà: Nguyễn Thị Phương Dung, UV, Trưởng ban Phụ nữ & gia đình.
Tel.:  +49 (0) 173/1637537, E-Mail: ngadunglinh@yahoo.de

HuongBà: Nguyễn Lan Hương, UV,  Trưởng ban phong trào, liên lạc.
Tel.:  +49 (0) 152/54866341, E-Mail: lina.sophia.vinh@gmail.com

ChienÔng: Võ Hữu Chiến, UV,  Trưởng ban vật tư.
Tel.: +49 (0) 174/6563968, E-Mail: vitbinhan@gmail.com

Nguyen Thanh Ông: Nguyễn Ngọc Thanh, UV, Trưởng ban kỹ thuật & TBT
Tel.: +49 (0) 157/ 39238888, E-Mail: nnt.architect@googlemail.com

Để xây dựng hội ngày một lớn mạnh, đoàn kết và trong sáng là mục tiêu và mong ước của tất cả các thành viên trong BCH chúng tôi, chính vì thế không thể thiếu những ý kiến đóng góp chân thành của các anh, các chị và bà con cộng đồng. Mong các anh, chị, bà con  góp ý và viết  vào theo những địa chỉ E-Mail trên hoặc  điện thoại để chúng tôi xem xét và sửa đổi.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn.
T/M BCH Hội
Chủ tịch
Phạm Hoan