MỪNG ĐẠI HỘI COTTBUS LẦN THỨ 3

Tháng tư trời ấm dần lên

Hội người cottbus thắm thêm tình người

Đại hội phương hướng sáng ngời

Vì dân vì nước một lời thủy chung

Không phân biệt trẻ hay già

Giàu ngèo đâu quản một nhà mái chung

Cùng nhau chung sức chung lòng

Hội người cottbus thành công rạng ngời.

                                    Khang Ninh