THÔNG BÁO

IMG_3111
Kính thưa các anh, các chị hội viên,

Như chúng tôi đã thông báo trong giấy mời. Vào ngày 06.03.2016 tới đây hội người Việt sẽ tiến hành tổ chức đại hội lần IV và lễ chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08.03 khai mạc vào lúc 13.00 giờ tại Elisabeth-Wolf Str. 40a, 03042 Cottbus (Sandow)
BTC có bố trí bục nhẩy và trò chơi cho các cháu.  Đề nghị các anh chị hội viên đến đầy đủ, đúng giờ để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng cám ơn
T/M BTC

Nguyễn Khang Ninh                  Phạm Hoan