Video buổi lễ tiễn đưa ông Dư Văn Sơn về nơi an nghỉ cuối cùng

dvs