Xuân chạm miền nhớ

Xuân chạm miền nhớ.

Nụ Xuân mới hé
Sương nhẹ đặt môi
Gió lay cành cội
Mây che búp nõn
Mưa thả nước Trời

Nắng Xuân đỏng đảnh
Đánh rơi mầu nhớ
Xuống miền mơ hoang
Chiều muộn
Hoàng hôn ẩm
Tím sẫm mầu nhuộm đáy thời gian!

Xuân về hối hả, đi vội quá
Vần thơ năm trước chưa kịp trả
Nỗi nhớ, niềm thương chưa kịp gói
Gửi lại cho ai giữ bây giờ?

Lỡ hẹn rồi…
Ta đợi Xuân sau
Đợi phép nhiệm mầu
Về bên ấy cùng Xuân!

Thu Hà (Cottbus)

 

ThiepTet5-1

(hình mnh họa, nguồn Internet)