30 NĂM. NGÀY GẶP LẠI. THÔNG BÁO SỐ 4 .

Einladung
30 NĂM. NGÀY GẶP LẠI. THÔNG BÁO SỐ 4 .

BTC xin thông báo để mọi người,những người đã từng tham gia lao động hợp tác,đã và đang sinh sống,làm việc,học tập tại Cottbus và vùng lân cận được biết:
1- BTC quyết định ông Nguyễn Thế Hùng trưởng ban liên lạc làm phó ban tổ chức 30 năm. Ngày gặp lại. Điện thoại liên lạc 01733564108 .
2- Chúng tôi đang phát hành và chuyển đến tận tay những người đã đăng ký mua. Những ai chưa đăng ký liên hệ qua những kênh phát hành vé như sau:
a-Qua BTC ngày hội theo danh sách và số điện thoại trong thông báo số 1.
b-Qua CH Châu Á của ông Nguyễn Thế Hùng ở Oberkirche Platz Cottbus.
c- Đặc biệt qua Chương trình đón Tết Canh Dậu vào ngày thứ bảy 21 -01-2017
Vì sự thành công của ngày hội,BTC rất mong mọi người ủng hộ hết mình trong việc đăng ký mua vé. Hãy mua cho mình và mua cho người thân như một món quà tặng có ý nghĩa.
3-BTC quyết định gia hạn thời gian nộp đơn cho những người ở Việt Nam muốn sang dự hội đến hết ngày 28-02-2017 .
BTC kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người,của các Mạnh Thường Quân đóng góp,ủng hộ hết mình cho ngày hội vì một sự thành công mỹ mãn. Xin chân thành cảm ơn mọi sự đóng góp.
Thay mặt BCH Hội người VN tại Cottbus và vùng lân cận,thay mặt BTC 30 năm. Ngày gặp lại.
ĐOÀN NGỌ.