Thành viên BCH và liên hệ

Hội người Việt Nam tại Cottbus và vùng lân cận Địa chỉ: Postfach 10 08 01, 03008 Cottbus, E-mail: nguoivietcottbus.de@gmail.com http://www.nguoivietcottbus.de Những thành viên Ban Chấp hành Hội  Việt Nam tại Cottbus và vùng lân cận khóa V nhiệm kỳ 2019- 2022. Ông: Nguyễn Thế Hùng , Chủ tịch Tel.: +49 …

Ban kinh tế & Hậu cần

Bà Nguyễn Thị Tuyết- PCT, Trưởng ban Mobil: +49 (0) 152/33869816 Bà Nguyễn Thị Hải- Phó ban Bà Nguyễn Thủy Tuyết- Ủy viên Bà Nguyễn Ngọc Tuyết- Ủy viên Bà Lê Nguyên Hạnh- Ủy viên Bà Nguyễn Thị Hoa- Ủy viên Bà Nguyễn Thị Hòa- Ủy viên Bà Minh Ngọc …

Ban văn nghệ

Nghệ sĩ Phương Nga- PCT, Trưởng ban Mobil: +49 (0) 162/3039671 Nghệ sĩ Phương Dung- Phó ban Nghệ sĩ Kim Yến Nghệ sĩ Kim Oanh Nghệ sĩ Thanh Hương Nghệ sĩ Hương Mơ   Và đội ngũ hậu trường chuyên nghiệp: Chuyên viên trang điểm, làm tóc & trang phục: …

Ban biên tập trang Web

Ông: Đỗ Thanh Hải (PTBT-KT) Mobile: +49 (0) 152/33886577 E- Mail: dohai@t-online.de Ông: Vũ Đại Quế (PTBT-PV) E-Mail: vudaiquetn@gmail.com Cháu: Thảo My Susi (PV) Mobile: +49 (0) 173/9145268 E- Mail: susibohme@yahoo.de