DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BÃO LỤT „VÌ KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG“

BCH hội người Việt tại Cottbus và vùng lân cận xin cập nhập danh sách ủng hộ bão lụt “ VÌ KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG“ đợt 1 từ 21.10.2020 – 14.11.2020

1 Bác Tuyết Göhring 30 €
2 Gia đình anh chị Toàn Hương 100€
3 Gia đình  anh chị Toản Hương 100€
4 Bác Nguyễn Chính Đại 50€
5 Gia đình anh chị Tuyên Diệu 50€
6 Cháu Tuyết / Công ty Hòa 20€
7 Gia đình anh chị Hòa Phương 50€
8 Nguyễn Xuân Hà/ Người quen anh Hùng 20€
9 Gia đình anh chị Long Hằng 50€
10 Gia đình chị Thi ( Sơn ) 20€
11 Gia đình anh chị Sơn Liên 50€
12 Gia đình anh chị Huynh 100€
13 Gia đình anh chị Nam Hiền 20€
14 Gia đình anh chị Phú Nhung 50€
15 Gia đình anh chị Nga Tuyên 50€
16 Gia đình anh chị Nga Tiện 100€
17 Gia đình anh chị Hà Hiền 100€
18 Gia đình anh chị Thu Minh 20€
19 Gia đình anh chị Dung Thủy 20€
20 Gia đình anh chị Hải Tuyết 100€
21 Gia đình anh chị Quang Lý 100€
22 Gia đình anh chị Hoan Hảo 200€
23 Gia đình anh chị Hùng Oanh 200€
24 Gia đình anh chị Hải Hiền 100€
25 Anh Nông Quốc Tuấn 100€
26 Cựu chiến binh và Gia đình TBLS Cottbus 1000€  
27 Chị Phạm Thị Hồng 30€
28 Gia đình anh chị Hùng Lanh 50€
29 Gia đình anh chị Bình Gärner 30€
30 Gia đình anh chị Ngọc Jank 20€
31 Gia đình anh chị Hạnh Hòa 50€
32 Gia đình anh chị Tùng Thảo 50€
33 Gia đình anh chị Quyền Hồng 100€
34 Chị Lưu 20€
35 Chị Phạm Thị Miến 10€
36 Gia đình anh chị Dũng Ninh 100€
37 Gia đình anh chị Hương Thắng 100€   
38 Gia đình anh chị Quân Hương 100€
39 Gia đình anh chị Hùng Hà 30€
40 Gia đình anh chị Thuận Thoan 50€
41 Gia đình anh chị Yên Yến 50€
42 Gia đình anh chị Khánh Diễn 100€
43 Gia đình anh chị Bảo Tuyết 20€         
44 Gia đình bác Ngọc ( Hoyerswerde) 100€
45 Gia đình anh chị Tân Huyền ( Hoyerswerde) 100€
46 Anh Nguyễn Thế Thu (Tufa Forst) 30€
47 Gia đình anh chị Quế Hương 100€   
48 Gia đình anh chị Thành Cường 20€
49 Gia đình anh chị Thanh Hòa 50€
  Tổng 4110 €

BCH xin trân trọng cảm ơn lòng hảo tâm với tinh thần lá lành đùm lá rách của bà con trong cộng đồng đã ủng hộ cho đồng bào miền trung đang bị lũ lụt. Chương trình quyên góp sẽ vẫn còn tiếp tục tiến hành đợt 2 từ ngày 15.11.2020.

BCH Hội