LỜI KÊU GỌI QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SỸ MIỀN TRUNG RUỘT THỊT